Tiếng Anh lớp 1

Chương trình tiếng Anh trẻ em lớp 1 Jumpstart của ILA sẽ tạo nền tảng Anh ngữ vững chắc cho các em khi bước vào bậc tiểu học. Bên cạnh việc gia tăng vốn từ vựng mỗi ngày đến lớp, các giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm sẽ khuyến khích các em giao tiếp với các đoạn hội thoại dài hơn qua nhiều trò chơi tương tác, phim ảnh và hoạt động kể chuyện. Sự nhiệt tình và phong cách giảng dạy chuyên nghiệp của các giáo viên bản ngữ tại ILA sẽ mang đến một môi trường học tiếng Anh trẻ em lớp 1 thật thoải mái và vui nhộn giúp học viên có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức và giao tiếp Anh ngữ một cách tự tin.

Thông tin về các lớp học tiếng Anh: Tiếng Anh trẻ em lớp lá và tiếng Anh trẻ em lớp 1.
Thông tin về các khóa học khác: Tiếng Anh cho trẻ em lớp 2 đến lớp 6Tiếng Anh lớp 6 đến lớp 12.


Cấp độ 1 -5 theo chương trình học ILA

3 Tuổi

4 Tuổi

Cấp độ 5 - 11 theo chương trình học ILA

5 Tuổi

6 Tuổi

Cao cấp theo chương trình học ILA

6 - 11 tuổi

Cao cấp theo chương trình học ILA

11 - 17 tuổi


Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Bạn đang là học viên ILA?

Không