Tiếng Anh lớp chòi

Chương trình tiếng Anh trẻ em lớp chồi Jumpstart sẽ giúp cho học viên mở rộng thêm vốn từ vựng bằng cách học những từ ngữ có liên quan đến các vật dụng xung quanh thông qua tranh ảnh cùng các hoạt động thú vị trên lớp. Bên cạnh đó, việc học và giao tiếp cùng giáo viên bản ngữ sẽ giúp các em rèn luyện khả năng phát âm chuẩn ngay khi bắt đầu học một ngôn ngữ mới nhằm tạo nền tảng cơ bản cho việc học tiếng Anh trong tương lai. Đồng thời, chương trình tiếng Anh trẻ em lớp chồi tại ILA sẽ tạo ra nhiều cơ hội để các học viên cảm thấy tự tin hơn khi tiếp xúc với Anh ngữ.

Thông tin về các lớp học tiếng Anh: Tiếng Anh trẻ em lớp mầmTiếng Anh trẻ em lớp lá.
Thông tin về các khóa học khác: Tiếng Anh cho trẻ em lớp 2 đến lớp 6Tiếng Anh lớp 6 đến lớp 12.


Cấp độ 1 -5 theo chương trình học ILA

3 Tuổi

4 Tuổi

Cấp độ 5 - 11 theo chương trình học ILA

5 Tuổi

6 Tuổi

Cao cấp theo chương trình học ILA

6 - 11 tuổi

Cao cấp theo chương trình học ILA

11 - 17 tuổi


Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Bạn đang là học viên ILA?

Không