Tiếng Anh lớp lá

Chương trình tiếng Anh trẻ em lớp lá Jumpstart sẽ giúp các học viên tiếp xúc và làm quen với các cụm từ và các câu nói giao tiếp trong tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động và trò chơi tương tác, sáng tạo. Ngoài ra, sự gần gũi, cởi mở giữa giáo viên bản ngữ và học viên sẽ giúp các em chủ động tham gia vào các hoạt động trên lớp cũng như mạnh dạn đặt câu hỏi. Hơn nữa, chương trình tiếng Anh trẻ em lớp lá sẽ tạo tiền đề và nền tảng Anh ngữ cho các em bước vào bậc tiểu học một cách tự tin.

Thông tin về các lớp học tiếng Anh: Tiếng Anh trẻ em lớp chồiTiếng Anh trẻ em lớp 1.
Thông tin về các khóa học khác: Tiếng Anh cho trẻ em lớp 2 đến lớp 6Tiếng Anh lớp 6 đến lớp 12.


Cấp độ 1 -5 theo chương trình học ILA

3 Tuổi

4 Tuổi

Cấp độ 5 - 11 theo chương trình học ILA

5 Tuổi

6 Tuổi

Cao cấp theo chương trình học ILA

6 - 11 tuổi

Cao cấp theo chương trình học ILA

11 - 17 tuổi


Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Bạn đang là học viên ILA?

Không