Tiếng Anh lớp mầm

Chương trình tiếng Anh trẻ em lớp mầm Jumpstart sẽ giúp cho các học viên bước đầu tiếp xúc và làm quen với bảng chữ cái cũng như các từ vựng đầu tiên trong tiếng Anh thông qua các bài hát, trò chơi vui nhộn phù hợp với lứa tuổi của các em. Bên cạnh đó, sự nhiệt tình và thân thiện của các giáo viên bản ngữ trong suốt khóa học tiếng Anh trẻ em lớp mầm sẽ tạo ra một bầu không khí học tập thật thoải mái, gần gũi giúp khơi gợi niềm đam mê học ngoại ngữ cho các em từ khi còn nhỏ

Thông tin về các lớp học tiếng Anh: Tiếng Anh trẻ em lớp chồiTiếng Anh trẻ em lớp lá.
Thông tin về các khóa học khác: Tiếng Anh cho trẻ em lớp 2 đến lớp 6Tiếng Anh lớp 6 đến lớp 12.


Cấp độ 1 -5 theo chương trình học ILA

3 Tuổi

4 Tuổi

Cấp độ 5 - 11 theo chương trình học ILA

5 Tuổi

6 Tuổi

Cao cấp theo chương trình học ILA

6 - 11 tuổi

Cao cấp theo chương trình học ILA

11 - 17 tuổi


Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Bạn đang là học viên ILA?

Không